Asbestinventarisatie

Inventarisatie

Asbestinventarisatie is nodig om te kunnen inventariseren of er überhaupt asbest in de betreffende gebouwen aanwezig is. Dit rapport wordt niet door Qwinpro zelf uitgevoerd, maar altijd door een onafhankelijke partij. Bedrijven die asbest verwijderen, mogen namelijk in geen geval inventariseren. En dat geldt ook andersom. In het asbest inventarisatierapport staat om welke risicoklasse het gaat en hoe het asbest verwijderd moet worden. Er kunnen meerdere gebouwen opgenomen worden in het rapport. Dit biedt voordelen voor u als klant, omdat al uw stallen en/of gebouwen in één keer geïnventariseerd worden. De inventarisatie zelf wordt in één dag gedaan. Bekijk ook de subsidiemogelijkheden voor het verwijderen van asbest.


Meer informatie? Neem contact met ons op!
0546 – 898 298


De doorlooptijd

De doorlooptijd van een asbest inventarisatie is tussen de drie en zes weken. Het rapport moet namelijk ter controle ingediend worden bij de gemeente, voor het aanvragen van een vergunning. Wanneer er vandaag een inventarisatie gedaan wordt, is er binnen drie weken een inventarisatierapport en is de looptijd voor het aanvragen van een vergunning bij de gemeente tussen de drie en zes weken.

De geldigheid

Na de ontvangst van het asbest inventarisatierapport is dit rapport drie jaar geldig.