Emissie arme vloer van Qwinpro Duurzame Bouwproducten

Qwinpro duurzame bouwproducten is een handels- en adviesbureau uit Heino (Ov). Qwinpro heeft een vloer ontwikkeld die nauw aansluit bij de wensen in de praktijk. Belangrijk is dat de klauwproblemen tot een minimum beperkt worden en dat de koeien niet spagaat gaan op de vloer. Bij de Qwinpo H vloer pakt dit heel goed uit.

welzijnsvloer

De emissie arme vloer die Qwinpro aanbiedt, staat op de bijlage van RAV-lijst onder nummer BWL 2013.01. Dit betekent dat vloer een voorlopige emissie heeft van 7,1 bij beweiden en 8,1 bij opstallen. Qwinpro heeft de stallen door laten meten voor een definitieve emissiewaarde. De gemiddelde meetwaarden waren kleiner dan 6 kg NH3. De emissie arme vloer bestaat uit vloerelementen van 0,40 m tot 1,2 m breed en 2,50 tot 4,0 m lang. Het element heeft een diagonale ruitvormige profilering waardoor de urine wordt afgevoerd naar een dieper gelegen sleuf, welke op de foto goed te zien is. De diepte van deze sleuf neemt naar de zijkant van het vloerelement toe waarna de mest in de roosterspleet belandt.


Wilt u meer weten over de emissie arme vloer?

Bel voor informatie: 0546 – 898 298


Schuine mestspleet

Opvallend aan het vloerelement van de emissie arme vloer is dat de roosterspleet niet verticaal maar iets diagonaal staat. In deze spleet van 40 mm hangt een horizontale flap die de spleet volledig afdicht. Het voordeel van deze constructie is volgens de fabrikant dat de betrouwbaarheid van de afdichting groter is. Ook is de flexibele flap eenvoudig vanaf de bovenkant te vervangen indien dat nodig is. Omdat de mestspleet iets diagonaal staat, is de binnenzijde van de spleet voorzien van een coating. De coating geeft extra bescherming aan het beton en zorgt er tevens voor dat de mest makkelijk door de spleet glijdt. Ook de aansluitnokken zijn opvallend. Door middel van deze nokken blijft de mestspleet gegarandeerd 40 mm en ze voorkomen dat er mest op de kelderwanden blijft liggen. Het vloerelement wordt geleverd met een betonsterkteklasse C35/45 en milieuklasse XA3. De 180 mm dikke vloer wordt geleverd met een maximale aslast van 4 ton of 6 ton. Qwinpro laat de welzijnsvloer vervaardigen met trilbeton hierdoor ontstaat er een optimale beloopbaarheid.


Wilt u meer weten over de emissie arme vloer?

Bel voor informatie: 0546 – 898 298


Echtheidscertificaat

Pas op dat u zich geen qwinpro vloer laat verkopen door een andere leveranciers. Gemeenten zien er zeer nauw op toe dat ook daadwerkelijk de vloer is geleverd, waarop ook daadwerkelijk de meet waarden zijn behaald en welke niet zomaar gekopieerd zijn.
Bij het afnemen van een Qwinpro emissie arme vloer verkrijgt u een echtheidscertificaat, zodat u zeker weet dat u werkelijk de juiste vloer met de erkende meetwaarden heeft ontvangen. Koop geen koe in de zak.


Wilt u meer weten over de emissie arme vloer?

Bel voor informatie: 0546 – 898 298