Light Roof dakplaten – Wel daglicht, geen extra warmte

Light roof is inmiddels een heel bekend producten geworden, het wordt veelvuldig toegepast bij rundveestallen en in kassen. Ook architecten en tekenbureaus nemen het op in hun bestekken.

golfplaten

Elke melkveehouder is bekend met het gegeven dat daglicht zorgt voor gezonde koeien.
De melkproductie neemt toe, het verbruik van krachtvoer neemt af, het verbruik aan antibiotica neemt af en zo zijn er nog een aantal argumenten om er voor te zorgen dat daglicht in een koeienstal vrij zijn intrede kan doen.


Wilt u meer weten over de Light Roof Dakplaten?

Bel voor informatie: 0546 – 898 298


Light Roof heeft positief effect in stallen

De stallen waar light roof toegepast is komen met verrassende betere resultaten ten gevolge van het extra ligt in de stal. Dit heeft een positief effect op bijv.

  • Melkopbrengst (vetgehalte ontwikkeling)
  • Verbeterde productie
  • Betere gezondheid dieren
  • Tochtigheid
  • Vruchtbaarheid
  • Voeder conversie
  • Leefbaarheid in de stal
  • Welzijn in de stal
  • Werkplezier

Een nadeel van daglicht, zeker zomers, is dat er zonlicht binnen kan treden in de stal.
Zon (hitte) geeft stress bij koeien en daarmee worden de positieve eigenschappen van daglicht verminderd.

Het Light Roof concept is uniek in Nederland:

Wel daglicht, maar geen warmte!

Speciaal hiervoor zijn de Heat Guard dakpanelen ontwikkeld.
Deze Light Roof dakpanelen laten het daglicht door, maar beperken de hoeveelheid (zon)warmte die wordt doorgelaten. Om op de specifieke wensen van veehouders in te gaan, heeft Light Roof een drietal van dergelijke platen ontwikkeld, die meer of minder warmte werend zijn.


Bent u geïnteresseerd in wat Light Roof voor u kan betekenen?

Bel voor meer informatie: 0546 – 898 298