Subsidieplafond ‘verwijderen asbestdaken’ verhoogd met 5 miljoen!

Asbest verwijderen
Staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu heeft middels een Kamerbrief bekend gemaakt dat het subsidieplafond van de landelijke regel ‘verwijdering asbestdaken’ voor 2016 met vijf miljoen euro wordt verhoogd.

 

Het oorspronkelijke subsidieplafond voor 2016 van € 10 miljoen is door de vele aanvragen al bereikt. Om te voorkomen dat aanvragers tot volgend jaar moeten wachten met het indienen van een aanvraag, is een extra gedeelte van het totaal beschikbare budget van € 75 miljoen naar voren gehaald. De regeling is door het ministerie van Infrastructuur en Milieu in het leven geroepen om de sanering van asbestdaken te versnellen, asbestdaken zijn immers vanaf 2024 verboden. De subsidie is aan te vragen wanneer u de rekening betaalt voor de verwijdering van het asbestdak. De subsidie bedraagt € 4,50 per m2 verwijderd asbestdak met een maximum van € 25.000,00 per adres. U kunt alleen in aanmerking komen voor subsidie als de oppervlakte van het geïnventariseerde asbestdak meer dan 35 m2 bedraagt.