Vernieuwde subsidie regeling asbestsanering

Asbest verwijderen

De subsidieregeling asbest eraf, zonnepanelen erop is opengesteld voor het saneren van asbestdaken Wat houdt deze regeling precies in?

 • €4,50 + € 4,50 subsidie per m² asbestdak
 • Minimum oppervlakte 250 m² te saneren asbest
 • Per aanvrager maximaal € 15.000,- subsidie
 • Sanering van asbestdaken van gebouwen met een nevenfunctie mag, mits binnen de bouwlocatie
 • Sanering gaat gepaard met terugplaatsing van zonnepanelen
 • Zonnepanelen hebben minimale capaciteit van tenminste 5.000 KW-piek
 • Plaatsing van zonnepanelen op een ander asbestvrij dak dan het gesaneerde dak mag, als het gebouw zich bevindt op een bouwlocatie uit de aanvraag
 • Uitvoering van asbestsanering uitsluitend door gecertificeerde bedrijven

Van deze regeling kunt u gebruik maken wanneer u:

 • agrariër bent
 • een agrarisch bedrijf hebt gehad
 • eigenaar bent van een voormalig agrarisch bouwblok (particulier)

Subsidie voor particulieren

De nieuwe subsidie is niet gekoppeld aan voorwaarden om bijvoorbeeld verplicht zonnepanelen te plaatsen op het nieuwe dak. U kunt al subsidie ontvangen voor daken van 35 m² of meer. U bent verplicht voorafgaand aan de sanering een inventarisatierapport op te laten stellen en om het asbest door een SC-530 gecertificeerd bedrijf te laten saneren. De subsidie kunt u pas aanvragen ná verwijdering van het asbest. Dit dient binnen 6 maanden na de sanering te gebeuren.

Voor de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken gelden de volgende voorwaarden :

 • U bent degene die de factuur voor de asbestverwijdering betaalt.
 • De verwijdering van het asbestdak moet gestart en voltooid zijn in de periode 1 januari 2016 tot en met 31 december 2019.
 • U laat het asbestdak verwijderen door een gecertificeerd asbestsaneringsbedrijf.
 • U stuurt bij de subsidieaanvraag een factuur mee waaruit blijkt dat het asbestdak is verwijderd. Deze factuur mag afkomstig zijn van het asbestsaneringbedrijf, een aannemer of een andere partij die de verwijdering van het dak voor u heeft geregeld of laten regelen. Op de factuur moeten een aantal verplichte gegevens staan: a) het aantal verwijderde m2 asbestdak b) de datum waarop de verwijdering van het asbestdak is voltooid c) het LAVS nummer dat is toegewezen d) de adresgegevens van het object waarvan het asbestdak is verwijderd e) de ascert/SCA code van het gecertificeerde bedrijf dat de asbestverwijdering uitvoert.
 • Het gecertificeerde asbestsaneringsbedrijf moet de verwijdering van het astbestdak melden in het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS). Als deze melding niet is gedaan in het LAVS komt uw aanvraag niet in aanmerking voor subsidie.
 • Alleen aanvragen met een totaal geïnventariseerd asbestdak van meer dan 35 m2 komen in aanmerking voor subsidie. Als u het totale oppervlak asbestdak in gedeelten laat verwijderen kunt u voor een verwijderd oppervlak van 35 m2 of minder wel een aanvraag doen, zolang het totale (geïnventariseerde) oppervlak asbestdak maar boven de 35 m2 ligt.
 • U vraagt de subsidie aan binnen 6 maanden na de voltooiingdatum van de verwijdering van het asbestdak. Als de verwijdering van het dak meerdere dagen in beslag heeft genomen, houdt u dus de laatste dag van de werkzaamheden aan als voltooiingdatum.
 • Uitbetaling van de subsidie vindt alleen plaats op uw bankrekeningnummer.
 • Per adres bedraagt de subsidie maximaal € 25.000.

Voor asbestverwijdering gelden strenge regels. Die staan in het Asbestverwijderingsbesluit 2005 en het Bouwbesluit 2012.

Meer info over de subsidie regeling:

Rijksoverheid Subsidieregeling verwijderen asbestdaken

Asbest en zon – MIA\Vamil