Plaatmateriaal

Qwinpro heeft houten plaatmateriaal in diverse uitvoerigen en afmeting. Dit plaatmateriaal wordt gebruikt voor diverse doeleinden. Bijvoorbeeld voor het maken van het dakbeschot, maken van boeiranden of het aftimmeren van wanden.