Plaatmateriaal

Qwinpro heeft houten plaatmateriaal in diverse uitvoerigen en afmeting. Dit plaatmateriaal wordt gebruik voor diverse doeleinden. Bijvoorbeeld voor het maken van dakbeschot, het maken van boeiranden of het aftimmeren van wanden.