Project Boksebeld

Qwinpro heeft bij project Boksebeld in Luttenberg het oude asbesthoudende dak van de varkensschuur en de loods gesaneerd. Daarbij zijn nieuwe Eternit golfplaten gemonteerd. De fam. Boxebeld was volledig ontzorgd door het concept van Qwinpro.

Volledig ontzorgd:

De fam. Boxebeld wist dankzij de flyer dat Qwinpro een totaalpakket levert voor het saneren van asbestdaken, dit houdt in dat:

  • Qwinpro de asbestaanvraag regelt
  • Qwinpro door een erkend bedrijf de asbestsanering laat verzorgen
  • Qwinpro de nieuwe golfplaten heeft geleverd en gemonteerd

Naast de standaard werkzaamheden hebben wij ook het dakvlak uitgevlakt zodat een strak dak verkregen kon worden. Na het verwijderen van het dak zijn de nieuwe platen in één dag gemonteerd.