Asbest verbod

Het aanbrengen van asbestdaken is verboden vanaf 1 juli 1993. Bent u de eigenaar van een asbesthoudend dak? Dan bent u volledig verantwoordelijk voor het beheersbaar houden van uw dak, en moet u zorgen voor een veilige situatie. Asbest daken hebben een economische levensduur van circa 30 jaar. Na het verstrijken van de economisch levensduur zullen asbesthoudende daken snel verslechteren, en een groter risico vormen voor u en uw omgeving door het vrijkomen van asbest vezels.

Is mijn risico gedekt?

Ondanks dat het asbestverbod van eind 2024 van de baan is, eisen verzekeraars steeds vaker een saneringsplan met als doel de daken eind 2024 gesaneerd te hebben. Ondertussen worden de herbouwwaarde, opruimkosten, milieuschade en bedrijfsschade, door storm of brand, niet of nauwelijks meer vergoed.

Verzekeraars geven te weinig of géén dekking op:

 • Asbestschades van daken.
 • Opruimkosten asbest.
 • Besmetting (milieuschade) omgeving.

Premies schieten omhoog!

Risico analyse aanvragen?

Kosten:

 • Asbestschades zijn vaak kostbare, complexe en langslepende aangelegenheden.
 • Verzekeraars willen van het asbest af.
 • Premies schieten omhoog.
 • Verzekeraars verwachten een saneringsplan van gebouw(en) eigenaren.
 • Opruimkosten worden hevig onderschat en niet altijd meer vergoed.
 • Bij asbestdaken zijn de bedrijfsrisico’s groter.
 • Bij verweerde daken is er kans op aanvullend bodemonderzoek, en mogelijk bodemsanering.
 • Schades aan daken zijn alleen door een erkend bedrijf te herstellen.

Risico gerichte asbestinventarisatie:

Na het verstrijken van de economische levensduur zullen asbestdaken snel verslechteren met grote risico’s voor uw omgeving. Het is daarom van belang om uw dak risico gericht te laten inventariseren en de staat van uw dak in kaart te brengen. Bij deze methodiek zetten wij de gezondheidsrisico’s uiteen tegen de economische waarde van het dak, en de kosten van renovatie in combinatie met de risico’s bij brand of storm met de resterende dekking voor herbouw van het dak.

Waarom niet langer wachten met saneren:

 • De daken verslechteren sneller t.g.v. ouderdom en het milieu.
 • Mos op daken is ook een veroorzaker van asbestvezels in uw omgeving.
 • Risico’s op bodemonderzoek (de controlerende instanties gaan de normen opschroeven).
 • In bepaalde regio’s is nu nog te profiteren van subsidies.
 • De kosten voor saneren en het renoveren van uw dak zullen op termijn stijgen.
 • Verzekeringspremies stijgen.
 • Brand of stormschades worden slechts deels of lineair verminderd uitgekeerd.
 • Opruimkosten worden niet altijd meer vergoed.
 • Bij asbestdaken zijn de bedrijfsrisico’s groter.
 • Schades aan daken zijn alleen door een erkend bedrijf te herstellen.

Klik hier om een risico analyse aan te vragen!

Wilt u een risico analyse aanvragen?

Klik op onderstaande button!

Risico analyse aanvragen